Arama ve Kurtarma
Olağan Dışı Durumlar

Olağandışı durum, günlük yaşamın ve toplumsal düzenin bozulması, kesintiye uğraması ve işlevlerini yerine getirememesi şeklinde tanımlanabilir.

Olağandışı durumlar can ve mal kaybı yaratabileceği gibi, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmalarına neden olur. Bu ihtiyaçların herhangi bir nedenle aksaması, zarar görmesi yaşamsal faaliyetleri durdurabilir. Mevcut toplumsal düzen de ihtiyaçlara cevap veremeyebilir; bu aşamada toplumsal düzeni destekleyecek önlemler gerekir. Bu önlemler yaşanan durumun özelliklerine, yarattığı etkiye ve gerçekleştiği alanın ölçeğine göre değişebilir.

Bazı durumlarda toplumsal düzen içinde alınan önlemler olağandışı durumun ortadan kaldırılmasını sağlayabilirken, bazen de toplumsal düzende bir çöküş meydana gelir. Bu kitabın konusu, toplumsal düzende çöküş yaratan olağandışı durumlardır; çünkü bu durumlarda toplumun tüm kesimleri ihtiyaçlarını gidermek için alternatif yöntemler kullanmak zorunda kalacaktır.

Olağandışı Durumların Ortak Özellikleri

Olağandışı olaylar, diğer bir deyişle afet ve acil durumlar çok farklı biçimlerde ortaya çıkar; ancak yine de bazı ortak özelliklere sahiptir. Söz konusu özellikler şöyle sıralanabilir:

  • Yaşam kaynaklarına, altyapıya zarar verir.
  • Oluştuğunda şok etkisi yaratır.
  • Bir bölümünün ne zaman olacağı tahmin edilemezken, bir bölümününki tahmin edilebilir.
  • Bazıları ani olur, bazıları yavaş gelişir. İlk anlarda organize müdahale gerçekleşemeyebilir.

Olağandışı Duruma Neden Olan Olaylar

Olağan Dışı Durumlar

Olağandışı durum olağan veya öngörülebilecek olaylar nedeniyle ortaya çıkar. Diğer bir deyişle, toplumsal düzende olumsuz etki yaratabileceği tahmin edilen olaylar, hazırlık yapılmadığı takdirde günlük yaşamda olağandışı sonuçlar yaratır.

Toplumsal düzende çöküş yaratabilecek bu olayları afetler ve acil durumlar olmak üzere iki şekilde düşünebiliriz. Üç türlü afetten söz edilebilir: Doğal afetler, insan kaynaklı afetler ve teknoloji kaynaklı afetler. Her biri kendi içinde de türlerine göre ayrılır. Afetler ve türleri şöyle sıralanabilir:

  • Doğal afetler: deprem, çığ, tsunami, fırtına, sel, heyelan, sıcak veya soğuk hava dalgaları.
  • İnsan kaynaklı afetler: savaş, göç, sabotaj, terörizm.
  • Teknoloji kaynaklı afetler: kazalar, çevresel afetler, radyoaktif serpinti.

İnsani İhtiyaçlar ve Olağandışı Durumlar

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bazı temel ihtiyaçları karşılamaları gerekir. Bunlar genellikle fizyolojik ihtiyaçlar gibi algılansa da, psikolojik ihtiyaçları da dikkate almak gerekir. Olağandışı durumlarda hayatı sürdürmek için mücadele verilirken, olayı bir şekilde atlatmak değil, olay sonrasındaki fiziksel ve psikolojik etkiyi en aza indirmek amaçlanmalıdır. Diğer bir deyişle, insanların deprem sonrasında yaralanmamaları veya hastalanmamaları kadar, kalıcı ya da uzun süreli olumsuz psikolojik etki yaşamamaları da önemlidir.

Fizyolojik ihtiyaçları gidermek daha kolay olabilir; çünkü bunlar rahatlıkla gözlemlenir. Gıda, su, barınma, tuvalet, hijyen gibi ihtiyaçların tespiti ve giderilmesi nispeten kolaydır; oysa güvenlik, mahremiyet, özsaygı, şefkat gibi bazı gereksinimler de gözle görülmese bile hayati önem taşır. Her birey deprem benzeri bir olağandışı durumdan sonra bu ihtiyaçlarla karşılaşacağının farkında olmalı, afet sonrasında normal yaşantısındaki imkânlara sahip olmayacağını hatırlamalıdır. Normal yaşama dönene kadar, ihtiyaçlar depremin yarattığı olumsuz koşullar elverdiğince karşılanabilir. Bunun farkında olmak, kişinin hayatını sürdürme becerisini artıracaktır.