Arama ve Kurtarma

Aile Afet Planı

Önceden hazırladığımız Aile Afet Planı'nı uygulamaya başlamalıyız. Afet sırasında çocuklarımız okulda, bizler ise evde veya iş yerinde olabiliriz. Bu nedenle Aile Afet Planımızı oluştururken bu durumları dikkate almalıyız.

Güvenlik

Güvenlik

İlk önce kendimizin ve alie üyelerinin güvende olduğundan emin olmalıyız. Eğer ilkyardım eğitimimiz hiç yok ise; çevremizdeki afetzedeleri zorunlu olmadıkça hareket ettirmemeli ve rastgele taşımamalıyız.

Kontroller

Mümkünse evimizde bulunan elektrik, gaz ve su tesisatlarını kapatmalıyız. Çevremizde gaz kaçağı olmadığından emin olana kadar bulunduğumuz yeri kibrit veya diğer yanıcı maddelerle aydınlatmamalı, elektriğe kapılma riski nedeniyle eşyalarımızı kurtarmak adına da olsa suyla kaplı alanlara girmemeliyiz.

Afet ve Acil Durum Çantası

Afet ve Acil Durum Çantası

Önceden hazırladığımız Afet ve Acil Durum Çantamızı yanımıza almalıyız.

Haberleşme

Önceden kararlaştırdığımız bölge dışı bağlantı kişisine durumumuz hakkında kısaca bilgi vermeli ve telefonları gereksiz yere meşgul etmemeliyiz.

Risk Alanları

Risk yaratabilecek duvarlar, çatılar ve bacaların etrafında dolaşmamaya özen göstermeliyiz.

Uyarılar

Hasarlı Binalar

Radyo vb. kitle iletişim araçlarıyla yetkililer tarafından yapılacak uyarıları dinleyerek söylenenleri uygulamalı ve acil yardım araçları için cadde ve sokakları boş bırakmalıyız.

Hasarlı Binalar

Hasarsız gibi görünen binalar zarar görmüş olabilir. Bu nedenle eşya almak için zarar görmüş binalara girmemeliyiz. Binanın zarar görüp görmediği kararını teknik elemanlar verecektir.

Gönüllü, profesyonel, eğitimli ve organize ekip/kişilere istekleri doğrultusunda destek vermeliyiz.