Arama ve Kurtarma

Tarihin çeşitli dönemlerinde büyük afetlerle karşılaşan Türkiye, bulunduğu bölgenin özellikleri ve iklim koşulları nedeniyle afete dönüşebilecek tehlikeler konusunda hassas bir konumda bulunmaktadır. Bizler bu tehlikeleri ortadan kaldıramayız ancak hazırlık yaparak verebilecekleri zararları azaltabiliriz. Afetlere önceden hazırlıklı olmak için plan yapmalı, ailemizde kimlerin, ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemeliyiz.

Afetlerle Birlikte Yaşamak

Neden Hazırlanmalıyız?

  • Afetler her zaman, her yerde olabilir ve sonuçları korkutucu boyutlar alabilir.
  • Evlerimizi terk etmek zorunda kalabiliriz.
  • Aile bireyleriyle haberleşmemiz ilk anda mümkün olmayabilir.
  • Afette görevli kurumlar ihtiyaçlarımızı hemen karşılamayabilir.
  • Yaşanabilecek bu olumsuzluklardan dolayı afet anında düşünecek vaktimiz olmayabilir ya da sağlıklı kararlar alamayabiliriz.

Tüm bu nedenlerden dolayı bizler öncelikle kendimiz ve ailemiz için afetlere karşı hazırlanmalıyız.

Nasıl Hazırlanmalıyız?

  • Aile Afet Planımızı hazırlayarak
  • Tehlike Avı yaparak
  • Afet ve Acil Durum Çantamızı hazırlayarak
  • Afete hazırlık eğitimleri alarak

Aile Afet Planı nedir?

Bütün aile üyelerinin; afet veya acil durum sırası ve sonrasında nasıl davranılması, ne yapılması gerektiği gibi konuları önceden planladığı çalışmalara Aile Afet Planı denir.

Herkes ne yapacağını öğrendiğinde; afet ve acil durumlarda yaşanabilecek karışıklıklar ve zor durumlar en aza indirgenebilir.