Arama ve Kurtarma

Aile Afet Planı'nı Hazırlarken Bilmemiz Gerekenler

Aile Afet Planı
 • Çevremizde Afet ve Acil Duruma yol açabilecek durumların neler olduğunu öğrendik.
 • Mahallemizde ve binamızda nelerin risk oluşturabileceğini belirledik.
 • Eşya kullanımından kaynaklanan riskleri ve bu riskleri nasıl azaltabileceğimizi öğrendik.
 • Aile üyeleri bir arada değilse, nasıl haberleşeceğimizi belirledik.
 • Afet ve Acil Durum sonrası aile üyeleri ile nerede buluşacağımızı belirledik.
 • Tüm aile üyeleri olarak acil durum telefon numaralarını ve bu numaraların nasl aranması gerektiğini öğrendik.
 • Afet ve Acil Durum Çantamızı hazırladık.
 • Zorunlu Depremler Sigortası'nı (ZDS) yaptırdık.
 • Afet ve acil durum sırasında tüm aile üyelerinin nasıl davranması gerektiğini belirledik.
 • Yaşam alanlarımızda afet öncesinde veya sonrasında çıkabilecek yangın risklerini belirledik.
 • Yangın sırasındaki doğru davranış şekillerini öğrendik.
 • Tahliye konusunda yeterli bilgi edindik.
 • Afet ve Acil Durumlarda ihtiyaç duyabileceğimiz genel ilk yardım bilgilerini öğrendik.
 • Afet ve Acil Durumlar sonrası çevremize nasıl psikolojik destek sağlayacağımızı öğrendik.
 • Afet sonrasında nelere ihtiyaç duyacağımızı ve bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağımızı belirledik.